Bệnh ghẻ lây qua đường nào ?

Xin hỏi: Con gái tôi năm nay 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo lớn (lớp lá). Mấy ngày gần…